Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Mitsubishi VS VL10

Cijena bez PDV
576,00 kn
Cijena sa PDV
720,00 kn
Lampa za projektor Mitsubishi VS VL10

UHP, 100 watt, 8000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
720,00 kn

Lampa za projektor ASK CB2

Cijena bez PDV
642,00 kn
Cijena sa PDV
802,50 kn
Lampa za projektor ASK CB2

Metalldampflampe, 150 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
802,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 520

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 520

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 525W

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 525W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 530

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 530

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 535W

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 535W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-520

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-520

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-525W

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-525W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-530

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-530

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-535W

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-535W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-536Wi

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-536Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 536Wi

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 536Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 575Wi

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 575Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 570

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 570

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 575W

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 575W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 585Wi

Cijena bez PDV
789,00 kn
Cijena sa PDV
986,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 585Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
986,25 kn