Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor ASK CB2

Cijena bez PDV
460,00 kn
Cijena sa PDV
575,00 kn
Lampa za projektor ASK CB2

Metalldampflampe, 150 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
575,00 kn

Lampa za projektor Mitsubishi VS VL10

Cijena bez PDV
576,00 kn
Cijena sa PDV
720,00 kn
Lampa za projektor Mitsubishi VS VL10

UHP, 100 watt, 8000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
720,00 kn

Lampa za projektor Infocus LP1000B

Cijena bez PDV
612,00 kn
Cijena sa PDV
765,00 kn
Lampa za projektor Infocus LP1000B

Metalldampflampe, 350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
765,00 kn

Lampa za projektor Barco S70

Cijena bez PDV
770,00 kn
Cijena sa PDV
962,50 kn
Lampa za projektor Barco S70

UHP, 100 watt, 8000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
962,50 kn

Lampa za projektor Samsung SP-L200

Cijena bez PDV
772,00 kn
Cijena sa PDV
965,00 kn
Lampa za projektor Samsung SP-L200

UHP, 184 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
965,00 kn

Lampa za projektor Samsung SP-L220

Cijena bez PDV
772,00 kn
Cijena sa PDV
965,00 kn
Lampa za projektor Samsung SP-L220

UHP, 184 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
965,00 kn

Lampa za projektor Samsung SP-L250

Cijena bez PDV
772,00 kn
Cijena sa PDV
965,00 kn
Lampa za projektor Samsung SP-L250

UHP, 184 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
965,00 kn

Lampa za projektor Samsung SP-L255

Cijena bez PDV
772,00 kn
Cijena sa PDV
965,00 kn
Lampa za projektor Samsung SP-L255

UHP, 184 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
965,00 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 2140W

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 2140W

UHE, watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 2040

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 2040

UHE, watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 520

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 520

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 525W

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 525W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 530

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 530

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 535W

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 535W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-520

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-520

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-525W

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-525W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-530

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-530

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-535W

Cijena bez PDV
774,00 kn
Cijena sa PDV
967,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-535W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
967,50 kn