Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor ASK CB2

Cijena bez PDV
556,00 kn
Cijena sa PDV
695,00 kn
Lampa za projektor ASK CB2

Metalldampflampe, 150 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
695,00 kn

Lampa za projektor Mitsubishi VS VL10

Cijena bez PDV
576,00 kn
Cijena sa PDV
720,00 kn
Lampa za projektor Mitsubishi VS VL10

UHP, 100 watt, 8000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
720,00 kn

Lampa za projektor Infocus LP1000B

Cijena bez PDV
768,00 kn
Cijena sa PDV
960,00 kn
Lampa za projektor Infocus LP1000B

Metalldampflampe, 350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
960,00 kn

Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 2140W

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 2140W

UHE, watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 2040

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 2040

UHE, watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 520

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 520

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 525W

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 525W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 530

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 530

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 535W

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 535W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson EB-520

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson EB-520

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson EB-525W

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson EB-525W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson EB-530

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson EB-530

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson EB-535W

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson EB-535W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson EB-536Wi

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson EB-536Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 536Wi

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 536Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 575Wi

Cijena bez PDV
792,00 kn
Cijena sa PDV
990,00 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 575Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
990,00 kn