Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Epson EB-535W

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-535W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-536Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-536Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 536Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 536Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 2140W

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 2140W

UHE, watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 2040

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 2040

UHE, watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1420Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1420Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1430Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1430Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-580

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-580

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-585W

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-585W

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-585Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-585Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-595Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-595Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-570

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-570

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-575W

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-575W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson EB-575Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson EB-575Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 575Wi

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 575Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 570

Cijena bez PDV
787,00 kn
Cijena sa PDV
983,75 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 570

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
983,75 kn