Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Epson BrightLink 585Wi

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 585Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 595Wi

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 595Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 580

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 580

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 585W

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 585W

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1420Wi

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1420Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1430Wi

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1430Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-580

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-580

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-585W

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-585W

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-585Wi

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-585Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-595Wi

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-595Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-570

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-570

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-575W

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-575W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-575Wi

Cijena bez PDV
766,00 kn
Cijena sa PDV
957,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-575Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
957,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJ1065-1

Cijena bez PDV
780,00 kn
Cijena sa PDV
975,00 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJ1065-1

UHP, 250 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
975,00 kn

Lampa za projektor Hitachi CP-S840

Cijena bez PDV
785,00 kn
Cijena sa PDV
981,25 kn
Lampa za projektor Hitachi CP-S840

UHP, 150 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
981,25 kn

Lampa za projektor Hitachi CP-S840A

Cijena bez PDV
785,00 kn
Cijena sa PDV
981,25 kn
Lampa za projektor Hitachi CP-S840A

UHP, 150 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
981,25 kn

Lampa za projektor Hitachi CP-X938

Cijena bez PDV
785,00 kn
Cijena sa PDV
981,25 kn
Lampa za projektor Hitachi CP-X938

UHP, 150 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
981,25 kn

Lampa za projektor Hitachi CP-X940

Cijena bez PDV
785,00 kn
Cijena sa PDV
981,25 kn
Lampa za projektor Hitachi CP-X940

UHP, 150 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
981,25 kn