Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Hitachi CP-X980

Cijena bez PDV
693,00 kn
Cijena sa PDV
866,25 kn
Lampa za projektor Hitachi CP-X980

UHP, 250 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
866,25 kn

Lampa za projektor Hitachi CP-X985

Cijena bez PDV
693,00 kn
Cijena sa PDV
866,25 kn
Lampa za projektor Hitachi CP-X985

UHP, 250 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
866,25 kn

Lampa za projektor Hitachi MCX3200

Cijena bez PDV
693,00 kn
Cijena sa PDV
866,25 kn
Lampa za projektor Hitachi MCX3200

UHP, 250 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
866,25 kn

Lampa za projektor Hitachi CP-X980W

Cijena bez PDV
693,00 kn
Cijena sa PDV
866,25 kn
Lampa za projektor Hitachi CP-X980W

UHP, 250 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
866,25 kn

Lampa za projektor Hitachi CP-L550

Cijena bez PDV
742,00 kn
Cijena sa PDV
927,50 kn
Lampa za projektor Hitachi CP-L550

Metalldampflampe, 250 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
927,50 kn

Lampa za projektor 3M MP8775

Cijena bez PDV
745,00 kn
Cijena sa PDV
931,25 kn
Lampa za projektor 3M MP8775

UHP, 250 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
931,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 585Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 585Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 595Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 595Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 580

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 580

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 585W

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 585W

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-580

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-580

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-585W

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-585W

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-585Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-585Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-595Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-595Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1420Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1420Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1430Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1430Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn