Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Christie MIRAGE HD18

Cijena bez PDV
41.961,00 kn
Cijena sa PDV
52.451,25 kn
Lampa za projektor Christie MIRAGE HD18

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
52.451,25 kn

Lampa za projektor Christie ROADSTER HD20K-J

Cijena bez PDV
41.961,00 kn
Cijena sa PDV
52.451,25 kn
Lampa za projektor Christie ROADSTER HD20K-J

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
52.451,25 kn

Lampa za projektor Christie ROADSTER WU20K-J

Cijena bez PDV
41.961,00 kn
Cijena sa PDV
52.451,25 kn
Lampa za projektor Christie ROADSTER WU20K-J

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
52.451,25 kn

Lampa za projektor Christie MIRAGE WU20K-J

Cijena bez PDV
41.961,00 kn
Cijena sa PDV
52.451,25 kn
Lampa za projektor Christie MIRAGE WU20K-J

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
52.451,25 kn

Lampa za projektor Christie MATRIX WU20K-J

Cijena bez PDV
41.961,00 kn
Cijena sa PDV
52.451,25 kn
Lampa za projektor Christie MATRIX WU20K-J

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
52.451,25 kn

Lampa za projektor Christie MIRAGE S+22K-J

Cijena bez PDV
41.961,00 kn
Cijena sa PDV
52.451,25 kn
Lampa za projektor Christie MIRAGE S+22K-J

XENON, 3.0KW watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
52.451,25 kn

Lampa za projektor Barco HDX-W20

Cijena bez PDV
42.582,00 kn
Cijena sa PDV
53.227,50 kn
Lampa za projektor Barco HDX-W20

XENON, 2500 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
53.227,50 kn

Lampa za projektor Sony SRX-R105CE

Cijena bez PDV
51.580,00 kn
Cijena sa PDV
64.475,00 kn
Lampa za projektor Sony SRX-R105CE

XENON, 1000 watt, 500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
64.475,00 kn

Lampa za projektor Sony SRX-S105

Cijena bez PDV
51.580,00 kn
Cijena sa PDV
64.475,00 kn
Lampa za projektor Sony SRX-S105

XENON, 1000 watt, 500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
64.475,00 kn

Lampa za projektor Sony SRX-R105

Cijena bez PDV
51.580,00 kn
Cijena sa PDV
64.475,00 kn
Lampa za projektor Sony SRX-R105

XENON, 1000 watt, 500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
64.475,00 kn

Lampa za projektor Sony SRX-T105

Cijena bez PDV
51.580,00 kn
Cijena sa PDV
64.475,00 kn
Lampa za projektor Sony SRX-T105

XENON, 1000 watt, 500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
64.475,00 kn

Lampa za projektor Panasonic PT-D8500

Cijena bez PDV
63.222,00 kn
Cijena sa PDV
79.027,50 kn
Lampa za projektor Panasonic PT-D8500

XENON, 1200 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
79.027,50 kn

Lampa za projektor Panasonic PT-D8600

Cijena bez PDV
63.222,00 kn
Cijena sa PDV
79.027,50 kn
Lampa za projektor Panasonic PT-D8600

XENON, 1200 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
79.027,50 kn

Lampa za projektor Panasonic PT-L9510

Cijena bez PDV
68.180,00 kn
Cijena sa PDV
85.225,00 kn
Lampa za projektor Panasonic PT-L9510

XENON, 1800 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
85.225,00 kn

Lampa za projektor Panasonic PT-D9610

Cijena bez PDV
68.180,00 kn
Cijena sa PDV
85.225,00 kn
Lampa za projektor Panasonic PT-D9610

XENON, 1800 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
85.225,00 kn

Lampa za projektor Barco HDQ-2K40

Cijena bez PDV
71.534,00 kn
Cijena sa PDV
89.417,50 kn
Lampa za projektor Barco HDQ-2K40

XENON, 7000 watt, 500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
89.417,50 kn

Lampa za projektor Barco XLM H25

Cijena bez PDV
89.314,00 kn
Cijena sa PDV
111.642,50 kn
Lampa za projektor Barco XLM H25

XENON, 6000 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
111.642,50 kn