Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Christie MIRAGE S+14K

Cijena bez PDV
34.372,00 kn
Cijena sa PDV
42.965,00 kn
Lampa za projektor Christie MIRAGE S+14K

XENON, 2400 watt, 1250 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
42.965,00 kn

Lampa za projektor Christie MIRAGE HD20K-J

Cijena bez PDV
36.936,00 kn
Cijena sa PDV
46.170,00 kn
Lampa za projektor Christie MIRAGE HD20K-J

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
46.170,00 kn

Lampa za projektor Christie ROADSTER S+22K+J

Cijena bez PDV
36.936,00 kn
Cijena sa PDV
46.170,00 kn
Lampa za projektor Christie ROADSTER S+22K+J

XENON, 3.0KW watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
46.170,00 kn

Lampa za projektor Christie ROADSTER HD20K-J

Cijena bez PDV
36.936,00 kn
Cijena sa PDV
46.170,00 kn
Lampa za projektor Christie ROADSTER HD20K-J

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
46.170,00 kn

Lampa za projektor Christie ROADSTER WU20K-J

Cijena bez PDV
36.936,00 kn
Cijena sa PDV
46.170,00 kn
Lampa za projektor Christie ROADSTER WU20K-J

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
46.170,00 kn

Lampa za projektor Christie MIRAGE WU20K-J

Cijena bez PDV
36.936,00 kn
Cijena sa PDV
46.170,00 kn
Lampa za projektor Christie MIRAGE WU20K-J

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
46.170,00 kn

Lampa za projektor Christie MATRIX WU20K-J

Cijena bez PDV
36.936,00 kn
Cijena sa PDV
46.170,00 kn
Lampa za projektor Christie MATRIX WU20K-J

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
46.170,00 kn

Lampa za projektor Christie MIRAGE S+22K-J

Cijena bez PDV
36.936,00 kn
Cijena sa PDV
46.170,00 kn
Lampa za projektor Christie MIRAGE S+22K-J

XENON, 3.0KW watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
46.170,00 kn

Lampa za projektor Barco GALAXY NW-7

Cijena bez PDV
37.404,00 kn
Cijena sa PDV
46.755,00 kn
Lampa za projektor Barco GALAXY NW-7

XENON, 1500 watt, 1250 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
46.755,00 kn

Lampa za projektor Barco HDX-W20

Cijena bez PDV
42.582,00 kn
Cijena sa PDV
53.227,50 kn
Lampa za projektor Barco HDX-W20

XENON, 2500 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
53.227,50 kn

Lampa za projektor Christie Mirage HD18 (Low Flicker)

Cijena bez PDV
43.592,00 kn
Cijena sa PDV
54.490,00 kn
Lampa za projektor Christie Mirage HD18 (Low Flicker)

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
54.490,00 kn

Lampa za projektor Christie Mirage WU18 (Low Flicker)

Cijena bez PDV
43.592,00 kn
Cijena sa PDV
54.490,00 kn
Lampa za projektor Christie Mirage WU18 (Low Flicker)

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
54.490,00 kn

Lampa za projektor Christie Roadster HD18K (Low Flicker)

Cijena bez PDV
43.592,00 kn
Cijena sa PDV
54.490,00 kn
Lampa za projektor Christie Roadster HD18K (Low Flicker)

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
54.490,00 kn

Lampa za projektor Christie Roadster S+20K (Low Flicker)

Cijena bez PDV
43.592,00 kn
Cijena sa PDV
54.490,00 kn
Lampa za projektor Christie Roadster S+20K (Low Flicker)

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
54.490,00 kn

Lampa za projektor Christie MIRAGE WU18

Cijena bez PDV
43.606,00 kn
Cijena sa PDV
54.507,50 kn
Lampa za projektor Christie MIRAGE WU18

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
54.507,50 kn

Lampa za projektor Christie ROADSTER S+20K

Cijena bez PDV
43.606,00 kn
Cijena sa PDV
54.507,50 kn
Lampa za projektor Christie ROADSTER S+20K

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
54.507,50 kn

Lampa za projektor Christie ROADSTER HD18K

Cijena bez PDV
43.606,00 kn
Cijena sa PDV
54.507,50 kn
Lampa za projektor Christie ROADSTER HD18K

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
54.507,50 kn

Lampa za projektor Christie MIRAGE HD18

Cijena bez PDV
43.606,00 kn
Cijena sa PDV
54.507,50 kn
Lampa za projektor Christie MIRAGE HD18

XENON, 3000 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
54.507,50 kn