Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Acer S1283E

Cijena bez PDV
866,00 kn
Cijena sa PDV
1.082,50 kn
Lampa za projektor Acer S1283E

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.082,50 kn

Lampa za projektor Acer S1283HNE

Cijena bez PDV
866,00 kn
Cijena sa PDV
1.082,50 kn
Lampa za projektor Acer S1283HNE

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.082,50 kn

Lampa za projektor Acer S1383WHNE

Cijena bez PDV
866,00 kn
Cijena sa PDV
1.082,50 kn
Lampa za projektor Acer S1383WHNE

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.082,50 kn

Lampa za projektor Acer H6517ST

Cijena bez PDV
866,00 kn
Cijena sa PDV
1.082,50 kn
Lampa za projektor Acer H6517ST

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.082,50 kn

Lampa za projektor Acer H6517BD

Cijena bez PDV
866,00 kn
Cijena sa PDV
1.082,50 kn
Lampa za projektor Acer H6517BD

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.082,50 kn

Lampa za projektor Acer X133PWH

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer X133PWH

P-VIP, 190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer X113H

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer X113H

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer X113PH

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer X113PH

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer X113

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer X113

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer H5380BD

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer H5380BD

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer P1283

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer P1283

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer P1383W

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer P1383W

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer X1383WH

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer X1383WH

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer S1286H

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer S1286H

220 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer S1286HN

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer S1286HN

220 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer S1386WH

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer S1386WH

220 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer S1386WHN

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer S1386WHN

220 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn

Lampa za projektor Acer X113P NOVO

Cijena bez PDV
946,00 kn
Cijena sa PDV
1.182,50 kn
Lampa za projektor Acer X113P

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.182,50 kn