Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Acer VP110X

Cijena bez PDV
618,00 kn
Cijena sa PDV
772,50 kn
Lampa za projektor Acer VP110X

UHE, 150 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
772,50 kn

Lampa za projektor Acer VP150X

Cijena bez PDV
618,00 kn
Cijena sa PDV
772,50 kn
Lampa za projektor Acer VP150X

UHE, 150 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
772,50 kn

Lampa za projektor Acer 7753C

Cijena bez PDV
811,00 kn
Cijena sa PDV
1.013,75 kn
Lampa za projektor Acer 7753C

UHP, 150 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.013,75 kn

Lampa za projektor Acer S1283E

Cijena bez PDV
852,00 kn
Cijena sa PDV
1.065,00 kn
Lampa za projektor Acer S1283E

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.065,00 kn

Lampa za projektor Acer S1283HNE

Cijena bez PDV
852,00 kn
Cijena sa PDV
1.065,00 kn
Lampa za projektor Acer S1283HNE

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.065,00 kn

Lampa za projektor Acer S1383WHNE

Cijena bez PDV
852,00 kn
Cijena sa PDV
1.065,00 kn
Lampa za projektor Acer S1383WHNE

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.065,00 kn

Lampa za projektor Acer H6517ST

Cijena bez PDV
852,00 kn
Cijena sa PDV
1.065,00 kn
Lampa za projektor Acer H6517ST

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.065,00 kn

Lampa za projektor Acer H6517BD

Cijena bez PDV
852,00 kn
Cijena sa PDV
1.065,00 kn
Lampa za projektor Acer H6517BD

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.065,00 kn

Lampa za projektor Acer P1186

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer P1186

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn

Lampa za projektor Acer P1286

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer P1286

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn

Lampa za projektor Acer P1386W

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer P1386W

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn

Lampa za projektor Acer H5382BD

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer H5382BD

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn

Lampa za projektor Acer X125H

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer X125H

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn

Lampa za projektor Acer X115

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer X115

P-VIP, 195 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn

Lampa za projektor Acer X115H

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer X115H

P-VIP, 195 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn

Lampa za projektor Acer X115AH

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer X115AH

P-VIP, 195 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn

Lampa za projektor Acer X117

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer X117

P-VIP, 195 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn

Lampa za projektor Acer X117H

Cijena bez PDV
885,00 kn
Cijena sa PDV
1.106,25 kn
Lampa za projektor Acer X117H

P-VIP, 195 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.106,25 kn