Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Acer X113

Cijena bez PDV
958,00 kn
Cijena sa PDV
1.197,50 kn
Lampa za projektor Acer X113

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.197,50 kn

Lampa za projektor Acer S1283E

Cijena bez PDV
958,00 kn
Cijena sa PDV
1.197,50 kn
Lampa za projektor Acer S1283E

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.197,50 kn

Lampa za projektor Acer S1283HNE

Cijena bez PDV
958,00 kn
Cijena sa PDV
1.197,50 kn
Lampa za projektor Acer S1283HNE

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.197,50 kn

Lampa za projektor Acer S1383WHNE

Cijena bez PDV
958,00 kn
Cijena sa PDV
1.197,50 kn
Lampa za projektor Acer S1383WHNE

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.197,50 kn

Lampa za projektor Acer H6517ST

Cijena bez PDV
958,00 kn
Cijena sa PDV
1.197,50 kn
Lampa za projektor Acer H6517ST

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.197,50 kn

Lampa za projektor Acer H6517BD

Cijena bez PDV
958,00 kn
Cijena sa PDV
1.197,50 kn
Lampa za projektor Acer H6517BD

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.197,50 kn

Lampa za projektor Acer P1273

Cijena bez PDV
965,00 kn
Cijena sa PDV
1.206,25 kn
Lampa za projektor Acer P1273

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.206,25 kn

Lampa za projektor Acer P1273B

Cijena bez PDV
965,00 kn
Cijena sa PDV
1.206,25 kn
Lampa za projektor Acer P1273B

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.206,25 kn

Lampa za projektor Acer P1373WB

Cijena bez PDV
965,00 kn
Cijena sa PDV
1.206,25 kn
Lampa za projektor Acer P1373WB

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.206,25 kn

Lampa za projektor Acer P1373W

Cijena bez PDV
965,00 kn
Cijena sa PDV
1.206,25 kn
Lampa za projektor Acer P1373W

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.206,25 kn

Lampa za projektor Acer P1276

Cijena bez PDV
966,00 kn
Cijena sa PDV
1.207,50 kn
Lampa za projektor Acer P1276

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.207,50 kn

Lampa za projektor Acer X113H

Cijena bez PDV
976,00 kn
Cijena sa PDV
1.220,00 kn
Lampa za projektor Acer X113H

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.220,00 kn

Lampa za projektor Acer X113PH

Cijena bez PDV
976,00 kn
Cijena sa PDV
1.220,00 kn
Lampa za projektor Acer X113PH

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.220,00 kn

Lampa za projektor Acer X133PWH

Cijena bez PDV
976,00 kn
Cijena sa PDV
1.220,00 kn
Lampa za projektor Acer X133PWH

P-VIP, 190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.220,00 kn

Lampa za projektor Acer H5380BD

Cijena bez PDV
976,00 kn
Cijena sa PDV
1.220,00 kn
Lampa za projektor Acer H5380BD

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.220,00 kn

Lampa za projektor Acer P1283

Cijena bez PDV
976,00 kn
Cijena sa PDV
1.220,00 kn
Lampa za projektor Acer P1283

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.220,00 kn

Lampa za projektor Acer P1383W

Cijena bez PDV
976,00 kn
Cijena sa PDV
1.220,00 kn
Lampa za projektor Acer P1383W

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.220,00 kn

Lampa za projektor Acer X1383WH

Cijena bez PDV
976,00 kn
Cijena sa PDV
1.220,00 kn
Lampa za projektor Acer X1383WH

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.220,00 kn