Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Acer S1283E

Cijena bez PDV
956,00 kn
Cijena sa PDV
1.195,00 kn
Lampa za projektor Acer S1283E

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.195,00 kn

Lampa za projektor Acer S1283HNE

Cijena bez PDV
956,00 kn
Cijena sa PDV
1.195,00 kn
Lampa za projektor Acer S1283HNE

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.195,00 kn

Lampa za projektor Acer S1383WHNE

Cijena bez PDV
956,00 kn
Cijena sa PDV
1.195,00 kn
Lampa za projektor Acer S1383WHNE

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.195,00 kn

Lampa za projektor Acer H6517ST

Cijena bez PDV
956,00 kn
Cijena sa PDV
1.195,00 kn
Lampa za projektor Acer H6517ST

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.195,00 kn

Lampa za projektor Acer H6517BD

Cijena bez PDV
956,00 kn
Cijena sa PDV
1.195,00 kn
Lampa za projektor Acer H6517BD

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.195,00 kn

Lampa za projektor Acer P1273

Cijena bez PDV
957,00 kn
Cijena sa PDV
1.196,25 kn
Lampa za projektor Acer P1273

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.196,25 kn

Lampa za projektor Acer P1273B

Cijena bez PDV
957,00 kn
Cijena sa PDV
1.196,25 kn
Lampa za projektor Acer P1273B

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.196,25 kn

Lampa za projektor Acer P1373WB

Cijena bez PDV
957,00 kn
Cijena sa PDV
1.196,25 kn
Lampa za projektor Acer P1373WB

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.196,25 kn

Lampa za projektor Acer P1373W

Cijena bez PDV
957,00 kn
Cijena sa PDV
1.196,25 kn
Lampa za projektor Acer P1373W

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.196,25 kn

Lampa za projektor Acer X113

Cijena bez PDV
974,00 kn
Cijena sa PDV
1.217,50 kn
Lampa za projektor Acer X113

P-VIP, watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.217,50 kn

Lampa za projektor Acer S1286H

Cijena bez PDV
974,00 kn
Cijena sa PDV
1.217,50 kn
Lampa za projektor Acer S1286H

220 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.217,50 kn

Lampa za projektor Acer S1286HN

Cijena bez PDV
974,00 kn
Cijena sa PDV
1.217,50 kn
Lampa za projektor Acer S1286HN

220 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.217,50 kn

Lampa za projektor Acer S1386WH

Cijena bez PDV
974,00 kn
Cijena sa PDV
1.217,50 kn
Lampa za projektor Acer S1386WH

220 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.217,50 kn

Lampa za projektor Acer S1386WHN

Cijena bez PDV
974,00 kn
Cijena sa PDV
1.217,50 kn
Lampa za projektor Acer S1386WHN

220 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.217,50 kn

Lampa za projektor Acer X135WH

Cijena bez PDV
1.021,00 kn
Cijena sa PDV
1.276,25 kn
Lampa za projektor Acer X135WH

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.276,25 kn

Lampa za projektor Acer DWX1521

Cijena bez PDV
1.021,00 kn
Cijena sa PDV
1.276,25 kn
Lampa za projektor Acer DWX1521

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.276,25 kn

Lampa za projektor Acer X127H

Cijena bez PDV
1.021,00 kn
Cijena sa PDV
1.276,25 kn
Lampa za projektor Acer X127H

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.276,25 kn

Lampa za projektor Acer X118

Cijena bez PDV
1.021,00 kn
Cijena sa PDV
1.276,25 kn
Lampa za projektor Acer X118

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.276,25 kn