Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Barco BR8200

Cijena bez PDV
1.751,00 kn
Cijena sa PDV
2.188,75 kn
Lampa za projektor Barco BR8200

Metalldampflampe, 700 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.188,75 kn

Lampa za projektor Barco BD2100

Cijena bez PDV
1.751,00 kn
Cijena sa PDV
2.188,75 kn
Lampa za projektor Barco BD2100

Metalldampflampe, 575 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.188,75 kn

Lampa za projektor Barco BG2100

Cijena bez PDV
1.751,00 kn
Cijena sa PDV
2.188,75 kn
Lampa za projektor Barco BG2100

Metalldampflampe, 575 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.188,75 kn

Lampa za projektor Barco GRAPHIC 2100

Cijena bez PDV
1.751,00 kn
Cijena sa PDV
2.188,75 kn
Lampa za projektor Barco GRAPHIC 2100

Metalldampflampe, 575 watt, 750 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.188,75 kn

Lampa za projektor Barco REALITY 9200

Cijena bez PDV
3.236,00 kn
Cijena sa PDV
4.045,00 kn
Lampa za projektor Barco REALITY 9200

Metalldampflampe, 1800 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.045,00 kn

Lampa za projektor Barco BD9200

Cijena bez PDV
3.236,00 kn
Cijena sa PDV
4.045,00 kn
Lampa za projektor Barco BD9200

Metalldampflampe, 1800 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.045,00 kn

Lampa za projektor Barco BG9100

Cijena bez PDV
3.236,00 kn
Cijena sa PDV
4.045,00 kn
Lampa za projektor Barco BG9100

Metalldampflampe, 1800 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.045,00 kn

Lampa za projektor Barco BG9200

Cijena bez PDV
3.236,00 kn
Cijena sa PDV
4.045,00 kn
Lampa za projektor Barco BG9200

Metalldampflampe, 1800 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.045,00 kn

Lampa za projektor Barco VISION 9200

Cijena bez PDV
3.236,00 kn
Cijena sa PDV
4.045,00 kn
Lampa za projektor Barco VISION 9200

Metalldampflampe, 1800 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.045,00 kn

Lampa za projektor Barco BR9200

Cijena bez PDV
3.236,00 kn
Cijena sa PDV
4.045,00 kn
Lampa za projektor Barco BR9200

Metalldampflampe, 1800 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.045,00 kn

Lampa za projektor Barco CVWU-31B

Cijena bez PDV
3.830,00 kn
Cijena sa PDV
4.787,50 kn
Lampa za projektor Barco CVWU-31B

UHP, 220 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.787,50 kn

Lampa za projektor Barco CVHD-31B

Cijena bez PDV
3.830,00 kn
Cijena sa PDV
4.787,50 kn
Lampa za projektor Barco CVHD-31B

UHP, 220 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.787,50 kn

Lampa za projektor Barco F1+ (IR)

Cijena bez PDV
3.830,00 kn
Cijena sa PDV
4.787,50 kn
Lampa za projektor Barco F1+ (IR)

300 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.787,50 kn

Lampa za projektor Barco F10 (IR)

Cijena bez PDV
3.830,00 kn
Cijena sa PDV
4.787,50 kn
Lampa za projektor Barco F10 (IR)

300 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.787,50 kn

Lampa za projektor Barco F12 (IR)

Cijena bez PDV
3.830,00 kn
Cijena sa PDV
4.787,50 kn
Lampa za projektor Barco F12 (IR)

300 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.787,50 kn

Lampa za projektor Barco CTHD-61B

Cijena bez PDV
3.904,00 kn
Cijena sa PDV
4.880,00 kn
Lampa za projektor Barco CTHD-61B

UHP, 350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.880,00 kn

Lampa za projektor Barco CTWU-61B

Cijena bez PDV
3.904,00 kn
Cijena sa PDV
4.880,00 kn
Lampa za projektor Barco CTWU-61B

UHP, 350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.880,00 kn

Lampa za projektor Barco CTWQ-51B

Cijena bez PDV
3.904,00 kn
Cijena sa PDV
4.880,00 kn
Lampa za projektor Barco CTWQ-51B

UHP, 350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.880,00 kn