Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Benq MS531

Cijena bez PDV
1.149,00 kn
Cijena sa PDV
1.436,25 kn
Lampa za projektor Benq MS531

203 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.436,25 kn

Lampa za projektor Benq MX532

Cijena bez PDV
1.149,00 kn
Cijena sa PDV
1.436,25 kn
Lampa za projektor Benq MX532

203 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.436,25 kn

Lampa za projektor Benq MW533

Cijena bez PDV
1.149,00 kn
Cijena sa PDV
1.436,25 kn
Lampa za projektor Benq MW533

203 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.436,25 kn

Lampa za projektor Benq MH534

Cijena bez PDV
1.149,00 kn
Cijena sa PDV
1.436,25 kn
Lampa za projektor Benq MH534

203 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.436,25 kn

Lampa za projektor Benq TH530

Cijena bez PDV
1.221,00 kn
Cijena sa PDV
1.526,25 kn
Lampa za projektor Benq TH530

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.526,25 kn

Lampa za projektor Benq MH530

Cijena bez PDV
1.221,00 kn
Cijena sa PDV
1.526,25 kn
Lampa za projektor Benq MH530

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.526,25 kn

Lampa za projektor Benq ES500

Cijena bez PDV
1.221,00 kn
Cijena sa PDV
1.526,25 kn
Lampa za projektor Benq ES500

240 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.526,25 kn

Lampa za projektor Benq EX501

Cijena bez PDV
1.221,00 kn
Cijena sa PDV
1.526,25 kn
Lampa za projektor Benq EX501

240 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.526,25 kn

Lampa za projektor Benq TH680

Cijena bez PDV
1.229,00 kn
Cijena sa PDV
1.536,25 kn
Lampa za projektor Benq TH680

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.536,25 kn

Lampa za projektor Benq TH681

Cijena bez PDV
1.229,00 kn
Cijena sa PDV
1.536,25 kn
Lampa za projektor Benq TH681

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.536,25 kn

Lampa za projektor Benq TH681+

Cijena bez PDV
1.229,00 kn
Cijena sa PDV
1.536,25 kn
Lampa za projektor Benq TH681+

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.536,25 kn

Lampa za projektor Benq MH630

Cijena bez PDV
1.229,00 kn
Cijena sa PDV
1.536,25 kn
Lampa za projektor Benq MH630

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.536,25 kn

Lampa za projektor Benq TW820ST

Cijena bez PDV
1.232,00 kn
Cijena sa PDV
1.540,00 kn
Lampa za projektor Benq TW820ST

190 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.540,00 kn

Lampa za projektor Benq TS819ST

Cijena bez PDV
1.232,00 kn
Cijena sa PDV
1.540,00 kn
Lampa za projektor Benq TS819ST

190 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.540,00 kn

Lampa za projektor Benq DX806ST

Cijena bez PDV
1.232,00 kn
Cijena sa PDV
1.540,00 kn
Lampa za projektor Benq DX806ST

190 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.540,00 kn

Lampa za projektor Benq MX806PST

Cijena bez PDV
1.232,00 kn
Cijena sa PDV
1.540,00 kn
Lampa za projektor Benq MX806PST

190 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.540,00 kn

Lampa za projektor Benq EX728EST

Cijena bez PDV
1.232,00 kn
Cijena sa PDV
1.540,00 kn
Lampa za projektor Benq EX728EST

190 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.540,00 kn

Lampa za projektor Benq EX928

Cijena bez PDV
1.232,00 kn
Cijena sa PDV
1.540,00 kn
Lampa za projektor Benq EX928

190 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.540,00 kn