Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Benq W8000

Cijena bez PDV
2.266,00 kn
Cijena sa PDV
2.832,50 kn
Lampa za projektor Benq W8000

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.832,50 kn

Lampa za projektor Benq W770ST

Cijena bez PDV
1.387,00 kn
Cijena sa PDV
1.733,75 kn
Lampa za projektor Benq W770ST

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.733,75 kn

Lampa za projektor Benq W7500

Cijena bez PDV
2.456,00 kn
Cijena sa PDV
3.070,00 kn
Lampa za projektor Benq W7500

300 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
3.070,00 kn

Lampa za projektor Benq W750

Cijena bez PDV
1.387,00 kn
Cijena sa PDV
1.733,75 kn
Lampa za projektor Benq W750

210 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.733,75 kn

Lampa za projektor Benq W710ST

Cijena bez PDV
1.316,00 kn
Cijena sa PDV
1.645,00 kn
Lampa za projektor Benq W710ST

220 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.645,00 kn

Lampa za projektor Benq W703D

Cijena bez PDV
1.316,00 kn
Cijena sa PDV
1.645,00 kn
Lampa za projektor Benq W703D

190 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.645,00 kn

Lampa za projektor Benq W700+

Cijena bez PDV
1.316,00 kn
Cijena sa PDV
1.645,00 kn
Lampa za projektor Benq W700+

190 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.645,00 kn

Lampa za projektor Benq W700

Cijena bez PDV
1.316,00 kn
Cijena sa PDV
1.645,00 kn
Lampa za projektor Benq W700

190 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.645,00 kn

Lampa za projektor Benq W6500

Cijena bez PDV
3.367,00 kn
Cijena sa PDV
4.208,75 kn
Lampa za projektor Benq W6500

280 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.208,75 kn

Lampa za projektor Benq W6000

Cijena bez PDV
3.367,00 kn
Cijena sa PDV
4.208,75 kn
Lampa za projektor Benq W6000

280 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.208,75 kn

Lampa za projektor Benq W600+

Cijena bez PDV
1.316,00 kn
Cijena sa PDV
1.645,00 kn
Lampa za projektor Benq W600+

230 watt, 2500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.645,00 kn

Lampa za projektor Benq W600

Cijena bez PDV
1.316,00 kn
Cijena sa PDV
1.645,00 kn
Lampa za projektor Benq W600

230 watt, 2500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.645,00 kn

Lampa za projektor Benq W5700

Cijena bez PDV
1.694,00 kn
Cijena sa PDV
2.117,50 kn
Lampa za projektor Benq W5700

245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.117,50 kn

Lampa za projektor Benq W5500

Cijena bez PDV
3.367,00 kn
Cijena sa PDV
4.208,75 kn
Lampa za projektor Benq W5500

280 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.208,75 kn

Lampa za projektor Benq W3000

Cijena bez PDV
1.838,00 kn
Cijena sa PDV
2.297,50 kn
Lampa za projektor Benq W3000

260 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.297,50 kn

Lampa za projektor Benq W2700

Cijena bez PDV
1.694,00 kn
Cijena sa PDV
2.117,50 kn
Lampa za projektor Benq W2700

245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.117,50 kn

Lampa za projektor Benq W2000

Cijena bez PDV
1.707,00 kn
Cijena sa PDV
2.133,75 kn
Lampa za projektor Benq W2000

240 watt, 3500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.133,75 kn

Lampa za projektor Benq W1700

Cijena bez PDV
1.694,00 kn
Cijena sa PDV
2.117,50 kn
Lampa za projektor Benq W1700

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.117,50 kn