Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Benq SU765

Cijena bez PDV
3.190,00 kn
Cijena sa PDV
3.987,50 kn
Lampa za projektor Benq SU765

watt, 3000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
3.987,50 kn

Lampa za projektor Benq MU613

Cijena bez PDV
1.694,00 kn
Cijena sa PDV
2.117,50 kn
Lampa za projektor Benq MU613

watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.117,50 kn

Lampa za projektor Benq W5700

Cijena bez PDV
1.694,00 kn
Cijena sa PDV
2.117,50 kn
Lampa za projektor Benq W5700

245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.117,50 kn

Lampa za projektor Benq MX731

Cijena bez PDV
1.694,00 kn
Cijena sa PDV
2.117,50 kn
Lampa za projektor Benq MX731

240 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.117,50 kn

Lampa za projektor Benq MH856UST+

Cijena bez PDV
1.694,00 kn
Cijena sa PDV
2.117,50 kn
Lampa za projektor Benq MH856UST+

240 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.117,50 kn

Lampa za projektor Benq MW855UST+

Cijena bez PDV
1.694,00 kn
Cijena sa PDV
2.117,50 kn
Lampa za projektor Benq MW855UST+

240 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.117,50 kn

Lampa za projektor Benq MW707

Cijena bez PDV
1.283,00 kn
Cijena sa PDV
1.603,75 kn
Lampa za projektor Benq MW707

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.603,75 kn

Lampa za projektor Benq MX707

Cijena bez PDV
1.283,00 kn
Cijena sa PDV
1.603,75 kn
Lampa za projektor Benq MX707

Metalldampflampe, 203 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.603,75 kn

Lampa za projektor Benq W2700

Cijena bez PDV
1.694,00 kn
Cijena sa PDV
2.117,50 kn
Lampa za projektor Benq W2700

245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.117,50 kn

Lampa za projektor Benq SU754

Cijena bez PDV
2.562,00 kn
Cijena sa PDV
3.202,50 kn
Lampa za projektor Benq SU754

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
3.202,50 kn

Lampa za projektor Benq SH753

Cijena bez PDV
2.562,00 kn
Cijena sa PDV
3.202,50 kn
Lampa za projektor Benq SH753

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
3.202,50 kn

Lampa za projektor Benq SW752

Cijena bez PDV
2.562,00 kn
Cijena sa PDV
3.202,50 kn
Lampa za projektor Benq SW752

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
3.202,50 kn

Lampa za projektor Benq SX751

Cijena bez PDV
2.562,00 kn
Cijena sa PDV
3.202,50 kn
Lampa za projektor Benq SX751

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
3.202,50 kn

Lampa za projektor Benq HT2150ST

Cijena bez PDV
1.707,00 kn
Cijena sa PDV
2.133,75 kn
Lampa za projektor Benq HT2150ST

240 watt, 3500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.133,75 kn

Lampa za projektor Benq TW533

Cijena bez PDV
1.149,00 kn
Cijena sa PDV
1.436,25 kn
Lampa za projektor Benq TW533

203 watt, 4500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.436,25 kn

Lampa za projektor Benq W11000

Cijena bez PDV
1.963,00 kn
Cijena sa PDV
2.453,75 kn
Lampa za projektor Benq W11000

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.453,75 kn

Lampa za projektor Benq W3000

Cijena bez PDV
1.838,00 kn
Cijena sa PDV
2.297,50 kn
Lampa za projektor Benq W3000

260 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.297,50 kn

Lampa za projektor Benq MH760

Cijena bez PDV
3.088,00 kn
Cijena sa PDV
3.860,00 kn
Lampa za projektor Benq MH760

370 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
3.860,00 kn