Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Benq SX930

Cijena bez PDV
5.117,00 kn
Cijena sa PDV
6.396,25 kn
Lampa za projektor Benq SX930

465 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
6.396,25 kn

Lampa za projektor Benq SU931

Cijena bez PDV
5.117,00 kn
Cijena sa PDV
6.396,25 kn
Lampa za projektor Benq SU931

465 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
6.396,25 kn

Lampa za projektor Benq PX9710

Cijena bez PDV
4.393,00 kn
Cijena sa PDV
5.491,25 kn
Lampa za projektor Benq PX9710

350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
5.491,25 kn

Lampa za projektor Benq PW9620

Cijena bez PDV
4.393,00 kn
Cijena sa PDV
5.491,25 kn
Lampa za projektor Benq PW9620

350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
5.491,25 kn

Lampa za projektor Benq PU9730

Cijena bez PDV
4.393,00 kn
Cijena sa PDV
5.491,25 kn
Lampa za projektor Benq PU9730

350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
5.491,25 kn

Lampa za projektor Benq SP891

Cijena bez PDV
4.389,00 kn
Cijena sa PDV
5.486,25 kn
Lampa za projektor Benq SP891

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
5.486,25 kn

Lampa za projektor Benq PB9200

Cijena bez PDV
4.150,00 kn
Cijena sa PDV
5.187,50 kn
Lampa za projektor Benq PB9200

UHB, 310 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
5.187,50 kn

Lampa za projektor Benq PE9200

Cijena bez PDV
4.150,00 kn
Cijena sa PDV
5.187,50 kn
Lampa za projektor Benq PE9200

UHB, 310 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
5.187,50 kn

Lampa za projektor Benq PB6240

Cijena bez PDV
3.878,00 kn
Cijena sa PDV
4.847,50 kn
Lampa za projektor Benq PB6240

250 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.847,50 kn

Lampa za projektor Benq PX9210

Cijena bez PDV
3.864,00 kn
Cijena sa PDV
4.830,00 kn
Lampa za projektor Benq PX9210

370 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.830,00 kn

Lampa za projektor Benq PU9220

Cijena bez PDV
3.864,00 kn
Cijena sa PDV
4.830,00 kn
Lampa za projektor Benq PU9220

370 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.830,00 kn

Lampa za projektor Benq PU9220+

Cijena bez PDV
3.864,00 kn
Cijena sa PDV
4.830,00 kn
Lampa za projektor Benq PU9220+

370 watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.830,00 kn

Lampa za projektor Benq TH963 (Lamp 1)

Cijena bez PDV
3.799,00 kn
Cijena sa PDV
4.748,75 kn
Lampa za projektor Benq TH963 (Lamp 1)

350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.748,75 kn

Lampa za projektor Benq SU964 (Lamp 1)

Cijena bez PDV
3.799,00 kn
Cijena sa PDV
4.748,75 kn
Lampa za projektor Benq SU964 (Lamp 1)

350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.748,75 kn

Lampa za projektor Benq TH963 (Lamp 2)

Cijena bez PDV
3.799,00 kn
Cijena sa PDV
4.748,75 kn
Lampa za projektor Benq TH963 (Lamp 2)

350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.748,75 kn

Lampa za projektor Benq SU964 (Lamp 2)

Cijena bez PDV
3.799,00 kn
Cijena sa PDV
4.748,75 kn
Lampa za projektor Benq SU964 (Lamp 2)

350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.748,75 kn

Lampa za projektor Benq SH963 (Lamp 1)

Cijena bez PDV
3.799,00 kn
Cijena sa PDV
4.748,75 kn
Lampa za projektor Benq SH963 (Lamp 1)

350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.748,75 kn

Lampa za projektor Benq SH963 (Lamp 2)

Cijena bez PDV
3.799,00 kn
Cijena sa PDV
4.748,75 kn
Lampa za projektor Benq SH963 (Lamp 2)

350 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.748,75 kn