Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Epson BrightLink 585Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 585Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 595Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 595Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 580

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 580

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 585W

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 585W

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1420Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1420Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1430Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink Pro 1430Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-580

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-580

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-585W

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-585W

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-585Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-585Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-595Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-595Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-1420Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

Cijena bez PDV
761,00 kn
Cijena sa PDV
951,25 kn
Lampa za projektor Epson EB-1430Wi

UHE, 245 watt, 4000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
951,25 kn

Lampa za projektor Epson EB-570

Cijena bez PDV
762,00 kn
Cijena sa PDV
952,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-570

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
952,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-575W

Cijena bez PDV
762,00 kn
Cijena sa PDV
952,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-575W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
952,50 kn

Lampa za projektor Epson EB-575Wi

Cijena bez PDV
762,00 kn
Cijena sa PDV
952,50 kn
Lampa za projektor Epson EB-575Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
952,50 kn

Lampa za projektor Epson BrightLink 575Wi

Cijena bez PDV
762,00 kn
Cijena sa PDV
952,50 kn
Lampa za projektor Epson BrightLink 575Wi

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
952,50 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 570

Cijena bez PDV
762,00 kn
Cijena sa PDV
952,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 570

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
952,50 kn

Lampa za projektor Epson PowerLite 575W

Cijena bez PDV
762,00 kn
Cijena sa PDV
952,50 kn
Lampa za projektor Epson PowerLite 575W

UHE, 215 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
952,50 kn