Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Infocus INV30

Cijena bez PDV
1.521,00 kn
Cijena sa PDV
1.901,25 kn
Lampa za projektor Infocus INV30

240 watt, 6500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.901,25 kn

Lampa za projektor Infocus IN130 NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN130

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN130ST NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN130ST

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN2130 NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN2130

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus SP2080HD NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus SP2080HD

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN134 NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN134

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN136 NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN136

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN138HD NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN138HD

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN134ST NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN134ST

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN136ST NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN136ST

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN138HDST NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN138HDST

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN2134 NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN2134

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN2136 NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN2136

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN2138HD NOVO

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN2138HD

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN224

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN224

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN225

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN225

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN226

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN226

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN227

Cijena bez PDV
1.920,00 kn
Cijena sa PDV
2.400,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN227

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.400,00 kn