Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Infocus INV30

Cijena bez PDV
1.496,00 kn
Cijena sa PDV
1.870,00 kn
Lampa za projektor Infocus INV30

240 watt, 6500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.870,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN130

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN130

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN130ST

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN130ST

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN2130

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN2130

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus SP2080HD

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus SP2080HD

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN134

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN134

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN136

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN136

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN138HD

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN138HD

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN134ST

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN134ST

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN136ST

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN136ST

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN138HDST

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN138HDST

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN2134

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN2134

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN2136

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN2136

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN2138HD

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN2138HD

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN118HDSTA

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN118HDSTA

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN114STa

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN114STa

P-VIP, 190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN118HDa

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN118HDa

P-VIP, 190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN224

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN224

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn