Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Infocus IN225

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN225

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN226

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN226

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN227

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN227

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN228

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN228

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN229

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN229

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN226ST

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN226ST

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN112xa

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN112xa

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN114xa

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN114xa

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN112xv

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN112xv

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN116xa

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN116xa

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN114xv

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN114xv

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN116xv

Cijena bez PDV
1.888,00 kn
Cijena sa PDV
2.360,00 kn
Lampa za projektor Infocus IN116xv

watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.360,00 kn

Lampa za projektor Infocus IN220

Cijena bez PDV
1.910,00 kn
Cijena sa PDV
2.387,50 kn
Lampa za projektor Infocus IN220

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.387,50 kn

Lampa za projektor Infocus IN222

Cijena bez PDV
1.910,00 kn
Cijena sa PDV
2.387,50 kn
Lampa za projektor Infocus IN222

190 watt, 5000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.387,50 kn

Lampa za projektor Infocus IN3134a

Cijena bez PDV
1.971,00 kn
Cijena sa PDV
2.463,75 kn
Lampa za projektor Infocus IN3134a

watt, 3000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.463,75 kn

Lampa za projektor Infocus IN3136a

Cijena bez PDV
1.971,00 kn
Cijena sa PDV
2.463,75 kn
Lampa za projektor Infocus IN3136a

watt, 3000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.463,75 kn

Lampa za projektor Infocus IN3138HDa

Cijena bez PDV
1.971,00 kn
Cijena sa PDV
2.463,75 kn
Lampa za projektor Infocus IN3138HDa

watt, 3000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.463,75 kn

Lampa za projektor Infocus IM2128HDA

Cijena bez PDV
2.055,00 kn
Cijena sa PDV
2.568,75 kn
Lampa za projektor Infocus IM2128HDA

watt, 3500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.568,75 kn