Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Sanyo PDG-DSU20

Cijena bez PDV
852,00 kn
Cijena sa PDV
1.065,00 kn
Lampa za projektor Sanyo PDG-DSU20

UHP, 180 watt, 0 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.065,00 kn

Lampa za projektor Sanyo PDG-DSU20B

Cijena bez PDV
852,00 kn
Cijena sa PDV
1.065,00 kn
Lampa za projektor Sanyo PDG-DSU20B

UHP, 180 watt, 0 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.065,00 kn

Lampa za projektor Sanyo PDG-DSU21

Cijena bez PDV
852,00 kn
Cijena sa PDV
1.065,00 kn
Lampa za projektor Sanyo PDG-DSU21

UHP, 180 watt, 0 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.065,00 kn

Lampa za projektor Sanyo PDG-DSU20N

Cijena bez PDV
852,00 kn
Cijena sa PDV
1.065,00 kn
Lampa za projektor Sanyo PDG-DSU20N

UHP, 180 watt, 0 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.065,00 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XR301

Cijena bez PDV
952,00 kn
Cijena sa PDV
1.190,00 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XR301

UHP, 220 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.190,00 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU305A

Cijena bez PDV
1.173,00 kn
Cijena sa PDV
1.466,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU305A

UHP, 225 watt, 2500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.466,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU301A

Cijena bez PDV
1.173,00 kn
Cijena sa PDV
1.466,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU301A

UHP, 225 watt, 2500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.466,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU300A

Cijena bez PDV
1.173,00 kn
Cijena sa PDV
1.466,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU300A

UHP, 225 watt, 2500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.466,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU41 NOVO

Cijena bez PDV
1.183,00 kn
Cijena sa PDV
1.478,75 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU41

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.478,75 kn

Lampa za projektor Sanyo PLV-1

Cijena bez PDV
1.492,00 kn
Cijena sa PDV
1.865,00 kn
Lampa za projektor Sanyo PLV-1

Metalldampflampe, 125 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.865,00 kn

Lampa za projektor Sanyo PLV-1P

Cijena bez PDV
1.492,00 kn
Cijena sa PDV
1.865,00 kn
Lampa za projektor Sanyo PLV-1P

Metalldampflampe, 125 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.865,00 kn

Lampa za projektor Sanyo PLV-1PK

Cijena bez PDV
1.492,00 kn
Cijena sa PDV
1.865,00 kn
Lampa za projektor Sanyo PLV-1PK

Metalldampflampe, 125 watt, 1000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.865,00 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XL51A

Cijena bez PDV
1.625,00 kn
Cijena sa PDV
2.031,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XL51A

NSH, 275 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.031,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XW4500L

Cijena bez PDV
1.858,00 kn
Cijena sa PDV
2.322,50 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XW4500L

NSH, 275 watt, 0 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.322,50 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-WM5500L

Cijena bez PDV
2.033,00 kn
Cijena sa PDV
2.541,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-WM5500L

NSH, 330 watt, 3000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.541,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XW57 NOVO

Cijena bez PDV
2.045,00 kn
Cijena sa PDV
2.556,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XW57

UHP, 200 watt, 3000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.556,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-SU30

Cijena bez PDV
2.059,00 kn
Cijena sa PDV
2.573,75 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-SU30

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.573,75 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-SU31

Cijena bez PDV
2.059,00 kn
Cijena sa PDV
2.573,75 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-SU31

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.573,75 kn