Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU32

Cijena bez PDV
1.841,00 kn
Cijena sa PDV
2.301,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU32

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.301,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU33

Cijena bez PDV
1.841,00 kn
Cijena sa PDV
2.301,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU33

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.301,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU35

Cijena bez PDV
1.841,00 kn
Cijena sa PDV
2.301,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU35

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.301,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU37

Cijena bez PDV
1.841,00 kn
Cijena sa PDV
2.301,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU37

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.301,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU38

Cijena bez PDV
1.841,00 kn
Cijena sa PDV
2.301,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU38

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.301,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-SU35

Cijena bez PDV
1.841,00 kn
Cijena sa PDV
2.301,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-SU35

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.301,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-SU37

Cijena bez PDV
1.841,00 kn
Cijena sa PDV
2.301,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-SU37

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.301,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-SU38

Cijena bez PDV
1.841,00 kn
Cijena sa PDV
2.301,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-SU38

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.301,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-WM5500L

Cijena bez PDV
1.979,00 kn
Cijena sa PDV
2.473,75 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-WM5500L

NSH, 330 watt, 3000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.473,75 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XW4500L

Cijena bez PDV
1.993,00 kn
Cijena sa PDV
2.491,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XW4500L

NSH, 275 watt, 0 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
2.491,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XC55A

Cijena bez PDV
2.535,00 kn
Cijena sa PDV
3.168,75 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XC55A

NSH, 330 watt, 3000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
3.168,75 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XU41

Cijena bez PDV
2.561,00 kn
Cijena sa PDV
3.201,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XU41

UHP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
3.201,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLV-80

Cijena bez PDV
3.757,00 kn
Cijena sa PDV
4.696,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLV-80

UHP, 300 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.696,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLV-80L

Cijena bez PDV
3.757,00 kn
Cijena sa PDV
4.696,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLV-80L

UHP, 300 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
4.696,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-XW20A

Cijena bez PDV
276,00 kn
Cijena sa PDV
345,00 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-XW20A

UHP, 132 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
345,00 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-100

Cijena bez PDV
285,00 kn
Cijena sa PDV
356,25 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-100

Metalldampflampe, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
356,25 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-400

Cijena bez PDV
395,00 kn
Cijena sa PDV
493,75 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-400

Metalldampflampe, 195 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
493,75 kn

Lampa za projektor Sanyo PLC-500M

Cijena bez PDV
395,00 kn
Cijena sa PDV
493,75 kn
Lampa za projektor Sanyo PLC-500M

Metalldampflampe, 195 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
493,75 kn