Pribor

Zamjenske žarulje za projektore. Sve lampe su isključivo original od proizvođača.

Lampa za projektor Viewsonic PJ750-2

Cijena bez PDV
490,00 kn
Cijena sa PDV
612,50 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJ750-2

UHB, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
612,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJ750-3

Cijena bez PDV
490,00 kn
Cijena sa PDV
612,50 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJ750-3

UHB, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
612,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJ751

Cijena bez PDV
490,00 kn
Cijena sa PDV
612,50 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJ751

UHB, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
612,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJ557D

Cijena bez PDV
949,00 kn
Cijena sa PDV
1.186,25 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJ557D

180 watt, 0 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.186,25 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJ551D

Cijena bez PDV
949,00 kn
Cijena sa PDV
1.186,25 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJ551D

180 watt, 0 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.186,25 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJL830

Cijena bez PDV
970,00 kn
Cijena sa PDV
1.212,50 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJL830

UHP, 120 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.212,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJL1030

Cijena bez PDV
970,00 kn
Cijena sa PDV
1.212,50 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJL1030

UHP, 120 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.212,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic SDV-100

Cijena bez PDV
970,00 kn
Cijena sa PDV
1.212,50 kn
Lampa za projektor Viewsonic SDV-100

UHP, 120 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.212,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic PX800HD

Cijena bez PDV
979,00 kn
Cijena sa PDV
1.223,75 kn
Lampa za projektor Viewsonic PX800HD

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.223,75 kn

Lampa za projektor Viewsonic PS750W

Cijena bez PDV
979,00 kn
Cijena sa PDV
1.223,75 kn
Lampa za projektor Viewsonic PS750W

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.223,75 kn

Lampa za projektor Viewsonic PS750HD

Cijena bez PDV
979,00 kn
Cijena sa PDV
1.223,75 kn
Lampa za projektor Viewsonic PS750HD

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.223,75 kn

Lampa za projektor Viewsonic PA502S

Cijena bez PDV
1.006,00 kn
Cijena sa PDV
1.257,50 kn
Lampa za projektor Viewsonic PA502S

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.257,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic PA502X

Cijena bez PDV
1.006,00 kn
Cijena sa PDV
1.257,50 kn
Lampa za projektor Viewsonic PA502X

watt, hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.257,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJ510

Cijena bez PDV
1.054,00 kn
Cijena sa PDV
1.317,50 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJ510

UHB, 130 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.317,50 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJL855

Cijena bez PDV
1.080,00 kn
Cijena sa PDV
1.350,00 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJL855

UHP, 150 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.350,00 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJL1035-2

Cijena bez PDV
1.080,00 kn
Cijena sa PDV
1.350,00 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJL1035-2

UHP, 150 watt, 1500 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.350,00 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJ1065-1

Cijena bez PDV
1.279,00 kn
Cijena sa PDV
1.598,75 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJ1065-1

UHP, 250 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.598,75 kn

Lampa za projektor Viewsonic PJ260D

Cijena bez PDV
1.305,00 kn
Cijena sa PDV
1.631,25 kn
Lampa za projektor Viewsonic PJ260D

P-VIP, 200 watt, 2000 hrs, 1 Kg

Cijena sa PDV
1.631,25 kn