Reklamacije


Zadovoljstvo kupaca nam je uvijek na prvom mjestu, te svim našim kupcima jamčimo vrhunsku kvalitetu usluge.

Kupac može reklamirati proizvod, te ga poslati na adresu našeg skladišta (AVR d.o.o, Radnička cesta 1a, Zagreb). Ukoliko je razlog zamjene oštećen ili neispravan uređaj, zamjena će se izvršiti isključivo na naš trošak, a ukoliko je riječ o zamjeni uređaja zbog želje kupca, kupac šalje robu na naše skladište o svom trošku (u tom slučaju posjetite stranicu povrat robe) .

AVmax nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe, ali ćemo osigurati vrhunsku uslugu za svakog našeg kupca. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta, odbiti preuzimanje takve pošiljke, te reklamaciju javiti pismenim putem našem voditelju web prodaje na email prodaja@avmax.hr.

Proizvodi se prije isporuke detaljno pregledavaju i pakiraju tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robe u transportu. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka prilikom dostave. Prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je obvezan potpisati otpremnicu koju uzima Overseas Express. Otpremnica se smatra potvrdom o dostavi i preuzimanju robe.

AVmax će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun ili zamijeniti proizvod s novim u roku četrnaest (14) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na skladište. U slučaju da zamjenski proizvod ne možemo isporučiti, moguć je samo povrat sredstava.

Reklamirani proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom.

Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate.